Tím obchodných pracovníkov našej spoločnosti sa zúčastnil školenia spolu s partnermi nie len z Evropy, ale napr. aj z Indie, Japonska, Brazílie alebo Mexika.

Mali sme možnosť  pozrieť sa do výrobného závodu spoločnosti Pneumofore. Prezidentom spoločnosti je Talian so švajčiarskými koreňmi. V tomto duchu se nieslo celé školenie—tj. Talianská vrelosť a Švajčiarská precíznosť.