Spoločnosť VESKOM, spol. s.r.o., pôsobí na českom, slovenskom a zahraničnom trhu. Svoje služby poskytuje v oblastiach stlačeného vzduchu, chladenia, tepelných čerpadiel, energetického poradenstva a auditu. Ponúka k zapožičaniu náhradné zariadenia - kompresory i chladiče. Disponuje unikátnym skladom náhradných dielov v hodnote 20 miliónov korún. Dlhodobé spolupracuje na rozvoji s univerzitami ČVUT a ČZU.

Veskom, spol s r.o., si počas celej existencie kladie vysoké nároky na kvalitu a komplexné riešenie za použitia stále sa inovujúcich technológií. Spoľahlivé služby pomáha realizovať viac ako 70 zamestnancov – aj ich zásluhou celkový obrat spoločnosti presiahol 1/4 miliardy korún. Rozvoju napomáha v ČR vysoko vybavené technické servisné stredisko, ktoré disponuje špičkovou meracou technikou slúžiacou napríklad pre analýzu energetických tokov médií či prediktívnemu servisu.

Spoločnosť je certifikovaná systémom kvality práce podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Prepojuje svetové značky, dlhodobé skúsenosti, moderné technológie a poctivú prácu „zlatých českých ručičiek“. I preto dosiahla niekoľko ocenení, uveďme napr.: Cenu zdravia a bezpečného životného prostredia udelená platformou BUSINESS LEADERS FORUM, ktorú získala doteraz štyrikrát. Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Petr Bureš sa stal v roku 2016 finalistom súťaže Manažér roku, v ktorej dosiahol umiestnenie medzi 68 najlepších manažérov České republiky. 

VESKOM v číslach:

  • Obrat 1/4 miliardy korún ročne
  • 1 500 spustených kompresorov
  • 1 300 inštalovaných chladičov
  • 2 800 zapojených tepelných čerpadiel
  • servis do 24 hodín
  • 27 rokov skúseností
  • 3 generácia zamestnancov
  • spolupráce so Švédskom, Fínskom, Nemeckom, Talianskom a Kóreou