Spoločnosť VESKOM založili v novembri roku 1991 štyria spoločníci. Ich zámer bol jednoduchý: vybudovanie perspektívnej spoločnosti poskytujúcej komplexné služby v oblasti stlačeného vzduchu a tepelných čerpadiel. Základom im boli skúsenosti z Projektového ústavu ČKD a predovšetkým vlastná vôľa. Dnes, po štvrťstoročí a veľa úspechov, môžeme vidieť, že sa spoločnosti VESKOM podarilo dosiahnuť všetky svoje ciele – to však neznamená, že chce ustrnúť, ale naopak.

Prehľadná časová osa dôležitých medzníkov spoločnosti:

1991 – založenie spoločnosti VESKOM, s r.o.

1992 – prvá inštalácia tepelného čerpadla IVT a kompletná realizácia kompresorovej stanice

1993 – založenie spoločnosti V-S KOM s.r.o.

          – realizácia zmlúv o zastúpení firiem IVT, MTA, TAMROT neskoršie GARDNER DENVER

1997 – vznik voľného združenia VESKOM GROUP, zastrešujúceho jednotlivé firmy so špecializáciou na         čiastočné oblasti energií

1998 – založenie spoločnosti V-S BAU s.r.o.

2000 – certifikácia spoločnosti podľa normy ISO 9001

          – založenie spoločnosti VESKOM ENGINEERING s.r.o.

2001 – vznik dcérinej spoločnosti VESKOM SLOVAKIA s.r.o.

2003 – certifikácia spoločnosti podľa normy ISO 14001

2004 – zmluva o zastúpení firmy SAMSUNG TECHWIN

2005 – zmluva o zastúpení firmy PNEUMOFORE

2006 – certifikácia spoločnosti podľa normy OHSAS 18001

2008 – dokončenie výstavby a otvorenie nového administratívno- skladového areálu VESKOM v Prahe

2011 – otvorenie nového areálu VESKOM v SR – Malacky

2014 – zmluva o zastúpení firmy Alfa Laval Inc.

2015 – do finále súťaže Manažér roku je nominuje generálny riaditeľ Ing. Petr Bureš

          – oficiálny autorizovaný servisný partner spoločnosti Alfa Laval Inc.

2017 – menovaný výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. René Kunčar

          – založení spoločnosti VESKOM Facility