Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tím súhlasíte.

V poriadku Viac informácii

Certifikáty a ocenenia

Úvod Breadcrumbs O nás Breadcrumbs Certifikáty a ocenenia

Spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. obhájila certifikáty kvality ISO 9001, životného prostredia ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 a riadenie hospodárenia s energiou ISO 50001.

Spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. úspešne prešla vo februári 2016 re certifikáciu podľa noriem ISO 9001:2009 systém riadenia kvality, ISO 14001:2005 systém environmentálneho managementu, OHSAS 18001:2008 systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci a dohľadovým auditom podľa normy ISO 50001:2012 systém riadenia hospodárenia s energiou.

Certifikáciu celého integrovaného systému vykonala akreditovaná certifikačná spoločnosť T Cert, s.r.o.

Politika integrovaného systému riadenia

Hlavným cieľom spoločnosti VESKOM, spol. s r.o. je zvyšovať spokojnosť všetkých zákazníkov, zvyšovať kvalitu v rámci všetkých ponúkaných služieb, neustále zlepšovať svoj vplyv na životné prostredie, preventívne ho chrániť pri všetkých činnostiach zabezpečovaných spoločnosťou, chovať sa podľa zásad riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadiť v rámci trvalo udržateľného rozvoja energetickej náročnosti svojich činností.

Spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. neustále sleduje a hľadá cesty a nástroje vedúce k zavádzaniu najnovších technológií a postupov v energetických oblastiach stlačeného vzduchu, chladenia a vykurovania.

V oblasti stlačeného vzduchu chce spoločnosť udržať a upevniť svoje postavenie medzi piatimi najlepšími spoločnosťami v danej oblasti po stránke techniky a kvality, za čo nesie zodpovednosť každý zo zamestnancov spoločnosti.

V oblasti vykurovania chce spoločnosť byť najväčším dodávateľom tepelných čerpadiel v ČR v počte inštalácii a najlepším dodávateľom v kvalite inštalácii, za čo nesie zodpovednosť každý zo zamestnancov spoločnosti.

Poslaním spoločnosti je aj ekologické pôsobenie na zákazníkov, tj. v rámci propagácie, osvety a v ponukách dodávaných zariadení preferovať tie zariadenia a riešenia, ktoré sú energeticky a ekologicky najlepšie.

Spoločnosť je tak kvalitná,  ako kvalitných a odborne vzdelaných má svojich zamestnancov. VESKOM, spol. s r.o. preto zabezpečuje permanentné zvyšovanie kvalifikácie všetkých svojich zamestnancov prostredníctvom odborných (technických, jazykových, počítačových, z oblasti ochrany životného prostredia, BOZP a PO aj.) školení.

Do celkového systému kvality, ekológie a bezpečnosti práce sú zahrnutí ako dodávatelia, tak aj externí spolupracovníci, od ktorých vyžadujeme preukázanie vysokej kvality výrobkov a služieb, minimálneho negatívneho vplyvu na životné prostredie a dodržiavanie zásad ochrany zdravia.

Vedenie spoločnosti osobne odpovedá za to, že spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. bude plniť požiadavky všetkých platných zákonov, nariadení, noriem a zainteresovaných strán, a že bude usilovať o zvyšovanie efektívnosti integrovaného systému riadenia.

V oblasti životného prostredia spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. kladie dôraz predovšetkým na prevenciu znečistenia. Všetky možné negatívne vplyvy vyplývajúce z manipulácie, užívania a likvidácie dodávaných produktov sú skorej predvídané, a pokiaľ je to možné i eliminované. Sú o nich informovaní ako zamestnanci, tak tiež zákazník.

V oblasti ochrany zdravia pri práci sa kladie dôraz na dodržiavanie zásad podľa normy OHSAS 18001 v nadväznosti na platnú legislatívu. Spoločnosť sa zaväzuje k tomu, aby predchádzala  vzniku pracovných úrazov na pracovisku.

V oblasti hospodárenia s energiami spoločnosť VESKOM, spol. s r.o. kladie dôraz na dodržiavanie zásad podľa normy ISO 50001 v nadväznosti na platnú legislatívu. Spoločnosť sa zaväzuje k tomu, aby znižovala energetickú náročnosť pri svojich činnostiach.

Tato politika spoločnosti je záväzná pre všetkých zamestnancov VESKOM, spol. s r.o. a jej účinnosť je platná dňom vyhlásenia. Pre všetkých zamestnancov, zákazníkov a iné osoby je dostupná na internetových stránkach spoločnosti. Politika tvorí rámec pre stanovenie cieľu a programu spoločnosti a vedenie spoločnosti sa zaväzuje k zabezpečovaniu zdrojov k ich realizácii.

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás!


Tato stránka je chráněna technologií Google reCAPTCHA (Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby).