Počas návštevy prebehla prehliadka celého procesu výroby skrutkových kompresorov a ďalej bol predstavený nový dohľadový systém iCONN. Tento systém umožňuje diaľkový dohľad nad kompresorovou stanicou cez mobilnú sieť. Gardner Denver zaradila iCONN ako štandardnú výbavu skrutkových kompresorov bez ďalších viacnákladov. Spoločnosť Veskom zároveň obdržala certifikát „Best Distributor 2017“.

Na záver návštěvy bola pre účastníkov zorganizována prehiadka múzea Porsche v Stutgarte.