Každý zákazník, ktorý objedná servis TČ prostrednictvom  webovej objednávky a napíše do poznámky heslo PRÁZDNINY, získá 20% zľavu na servisné práce z cenníka pre rok 2018.

Rozsah práce v rámci pravidelnej servisnej prehliadky 1x ročne:

Tepelné čerpadlo

  • kontrola chodu kompresora
  • kontrola tesnosti spojov rúrkového vedenia
  • kontrola tesnosti chladivového okruhu (nepriamou metódou podľa EN) 
  • kontrola náplne vonkajšieho okruhu
  • kontrola obehových čerpadiel
  • vyčistenie filtrov studenej a teplej strany
  • kontrola elektrických částí tepelného čerpadla
  • kontrola nastavenia regulátora systému
  • celkové vyčistenie vnútorného priestoru tepelného čerpadla

Doplňkový zdroj (elektrokotol):

  • kompletná kontrola chodu zariadenia
  • kontrola elektrických částí a dotiahnutie spojov  
  • kontrola tesnosti spojov

Vykurovací systém

  • kontrola tesnosti spojov
  • kontrola tlakových pomerov vykurovacieho systému
  • odvzdušnenie systému