Každý zákazník, ktorý objedná servis TČ prostrednictvom  webovej objednávky a napíše do poznámky heslo PRÁZDNINY, získá 20% zľavu na servisné práce z cenníka pre rok 2018.

Rozsah práce v rámci pravidelnej servisnej prehliadky 1x ročne:

Tepelné čerpadlo

 • kontrola chodu kompresora
 • kontrola tesnosti spojov rúrkového vedenia
 • kontrola tesnosti chladivového okruhu (nepriamou metódou podľa EN) 
 • kontrola náplne vonkajšieho okruhu
 • kontrola obehových čerpadiel
 • vyčistenie filtrov studenej a teplej strany
 • kontrola elektrických částí tepelného čerpadla
 • kontrola nastavenia regulátora systému
 • celkové vyčistenie vnútorného priestoru tepelného čerpadla

Doplňkový zdroj (elektrokotol):

 • kompletná kontrola chodu zariadenia
 • kontrola elektrických částí a dotiahnutie spojov  
 • kontrola tesnosti spojov

Vykurovací systém

 • kontrola tesnosti spojov
 • kontrola tlakových pomerov vykurovacieho systému
 • odvzdušnenie systému