Požiadavky na akosť pri tavnom zváraní kovových materiálov - Čásť 2: Vyššie požiadavky na akosť. Certifikát tak opäť doplnil stávajúci integrovaný systém o systém kvality zvárania.

Certifikáciu proviedla  certifikačná spoločnosť T Cert, s.r.o.