Majitelia šumavského minipivovaru tak pomocou Veskomu chladia ležiak pomocou hĺbkových vrtov a zároveň využívajú tepelné čerpadlo k výrobe teplej vody a tepla.

Horský pivovar disponuje objektom, ktorý je treba vykurovať a zároveň ležiakom-  produktom, který je treba chladiť. Nami inštalovaný systém umožňuje vzájomné predávanie tepla.Tepelné čerpadlo (Premiumline EQ E17) vyrába teplo a teplú vodu pre potreby pivovaru prostredníctvom hĺbkových vrtov. Pri chladení ležiaka vzniká odpadné teplo, ktoré sa vracia do hĺbkových vrtov a tie pomocou tohto tepla regenerujú.

Tento kolobeh prináša značné úspory a snižuje energetickú náročnosť pivovaru. Nie je treba využívať pre chladenie ležiaku kompresorový chladič a zároveň sa z 1 kW elektrickej energie vyrobí 5 kW tepla. V tomto procese získaváme zdarma 4 kW tepla. Toto unikátne riešenie sme prihlásili do súťaže Energy Globe