Kompresor Gardner Denver, typu ESM 90 s menovitým výkonom motora 90 kW je tiež vybavený spätným ziskom tepla pre ohrev TÚV a vykurovanie. Kompresor bol inštalovaný na kľúč, tj. projekt, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky.

Samotná montáž zahrňovala úpravu pôvodného el. rozvádzača vrátane novej elektroinštalácie, strojného prepojenia, vzduchotechnického potrubia s automatickým režimom leto/zima, napojenie spätného zisku tepla, kondenzačného hospodárstva.