Rozšírenie výrobnej kapacity závodu si vyžiadalo navýšenie výkonu stávajúcej kompresorovej stanice o 2 x 90 kW.

Pre nedostatok priestoru v kompresorovej stanice sme navrhli inštaláciu skrutkových kompresorov Gardner Denver typ ESM 90 a VS 90 vrátane nadradeného riadiaceho systému GD Connect 12 do technologického kontajneru vrátane všetkého príslušenstva: vzdušníka, filtrov, adsorpčného sušiča a katalytického konvertoru Bekokat. Kontajner je umiestnení pri pôvodnej kompresorovej stanici v areáli spoločnosti bez nutnosti výstavby nového objektu. Nová kompletne vybavená kompresorová stanica bola odovzdaná do prevádzky od predania staveniska za 4 týždne.

Kompresorová stanica

Nadradený riadiaci systém GD Connect 12 ovláda nové inštalované kompresory vrátane 3 pôvodných kompresorov GD v pôvodnej kompresorovej stanici, prvé dva sme dodali už v roku 2004. Potrubie stlačeného vzduchu je namontované z pozinkovanej uhlíkovej oceli v bezsilikónovom prevedení spájaného lisovaním. Vetranie kompresorovej stanice je riešené ako bezobslužné automatické.