Stávajúca budova hotela, bola pri stavbe v roku 2010 vybavená tepelnými čerpadlami (2x vzduch voda a 1x zem/voda) pre vykurovanie a ohrev TÚV a solárnym systém pre ohrev TÚV a regeneráciu vrtov. Čerpadlá sú dnes stále v prevádzke a vykurujú hotel. Ohrev TÚV je riešený novým čerpadlom Q-Ton pre celý areál.


Pre novo vybudované wellness centrum i hotelové apartmány hotelu Relax dodala a namontovala naša pobočka VESKOM České Budějovice a GT ENERGY kompletné zariadenie pre vykurovanie a ohrev vody.

• Pre welness centrum boli dodané a namontované tri tepelné čerpadla IVT Air X170 – vzduch/voda (dodávka + montáž VESKOM), zaisťuje vykurovanie wellness centra, ohrev bazénovej vody, VZT a whirlpool vo wellness centre.

• Tepelnú pohodu vo wellness centre zaisťuje 100% podlahové vykurovanie GETASYSTEM (dodávka + montáž VESKOM

• Nové apartmánové domy vykuruje 16 tepelných čerpadiel vzduch/vzduch IVT NORDIC INVERTER (dodávka a montáž GT ENERGY), ktorá umožňuje ľahké ďialkové nastavenie teploty z recepcie, podľa obsadenosti jednotlivých apartmánov.

• Systém je doplnený aj o vysokoteplotné tepelné čerpadlo MHI Q-Ton (dodávka + montáž VESKOM), ktoré zabezpečuje ohrev TÚV v hotely a wellness centre.

Toto unikátne tepelné čerpadlo dokáže ohriať vodu v zásobníkoch až na 90°C i pri vonkajšej teplote -25°C a denne vyrobiť až 8 000 litrov teplej vody s výrazně nižšou spotrebou elektriky ako akekoľvek iné tepelné čerpadlo.

Kombinaciou troch typov špecializovaných tepelných čerpadiel sa podarilo dosiahnúť mimoriadne nízkých prevádzkových  nákladov, pretože každé tepelné čerpadlo pracuje v optimálnom prevádzkovom režime s nejvyšším možným vykurovacím faktorom.