Keš sa investor rozhodoval, či ísť v pripravovaných projektoch cestou tepelných čerpadiel hrala dôležitú rolu nie len rozloha budovy, ale aj moderné pojatý architektonický štýl objektu. V pripade využitia systému čerpadiel vzduch-voda by došlo k narušeniu vonkajšej fasády budovy, čo bolo nežiadúce. A to bol jeden z faktorov, ktorý viedol k finálnemu riešeniu  systémom zem-voda.

Typ zem-voda je predovšetkým ideálnym spôsobom, ako vo veľkom objekte vyhovieť všetkým požiadavkám na vykurovanie a chladenie. Nezanedbateľným faktorom je samozrejme ekologičnosť celého riešenia, pri tom je možné ušetriť na prevádzkových nákladoch. V objekte se vykuruje pomocou teplovzdušných jednotiek. Aby bolo zajistené vykurovanie a chladenie administratívnej budovy a predejnej plochy a tiež ohrev teplej užitkovéj vody, dodala firma Veskom zdroj tepla a chladu a zároveň previedla na mieste montáž strojovne vrátane rozvodov. Zdrojom primárnej energie pre tepelné čerpadla je dvacať hĺbkových vrtov, každý o hĺbke 105 metrov, vystrojených štvorrúrkovou sondou.

Zásluhou chladiacich modulov je zásadným prínosom možnosť, aby sa v objekte súčastne vykurovalo aj chladilo podľa potreb jednotlivých častí budovy. Nie len u moderných presklenených objektoch je to ideálny spôsob, ako v interiéry redukovať vplyv počasia.

Tepelné čerpadla: 3x IVT Greenline D43
Výkon [kW]: 41,9 kW