V druhej polovice roku 2017 sme pre spoločnosť Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. realizovali systém chladenia výroby gumárenských dielov pre automobilový priemysel. Celý chladiací systém sa skladá z dvoch hlavných okruhov. Okruhu zdroja chladu a okruhu chladenia technólogie. Ako zdroj chladu bola pre tento systém navrhnutá kompresorová chladiaca jednotka MTA PHOENIX 405 v nízkohlučnom prevedení o chladiacom výkone 1010 kW. Srdcom tejto jednotky sú tri skrutkové kompresory, ktoré sú riadené  pomocou auto-adaptivnej regulácie (riadi sa podľa  potreby, nie podľa aktuálne nameranej veličiny. Toto riadenie umožňuje predikciu a rýchlu automatickú optimalizáciu prevádzkových parametrov chladiacej jednotky).  Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov je systém doplnený o freecoolingové chladenie, ktoré je zaistené pomocou atmosférickej chladiacej jednotky VDD6T1009 od spoločnosti Alfa Laval. Pri teplote nižšej než 13°C dochádza k spusteniu obehového čerpadla freecoolingového okruhu a atmosferického chladiča, ktorý v závislosti na teplote okolia predchladzuje vstupnú vodu do kompresorovej jednotky.

Požadovanú kvalitu vody v systéme zabezpečuje úpravňa vody s duplexovým zmäkčovačom a zostavou automaticky dávkujúcou inhibitory korózie a biocidu.

                Celý systém je riadení z hlavného elektrorozvadzača, ktorý je osadený ďialkovým ovládacím panelom kompresorového chladiča a vizualizačnou obrazovkou OMRON  znázorňujúcu blokovú schému celého systému chladenia. Rozvadzač je vybavený gsm modulom pre zasielanie správ informujúcich o prípadných poruchách systému chladenia.