Pre spoločnosť  METAL TRADE COMAX, a.s., ktorá je výrobcom zlievarenských zliatin a predzliatin neželezných kovov na báze hliníka a medi a ako jediná zlievareň v ČR tiež poskytuje dodávky ingotu i dodávky tekutého hliníka, sme realizovali dochladzovanie ingotu z liateho pásu. Samotná výroba ingotu je alchýmia, ktorá začína u vstupnej receptúre farebných kovov roztavených v rotačnej peci, pokračuje chemickou stabilizáciou a úpravou cez ustalovaciu pec a následne je zliatina odlievaná do liatych pásov. Začiatok liateho pásu je ochladzovaný pomocou prúdu vzduchu tak, aby ingoty držali tvar. Pre zaistenie ochladenia samotného jadra sú ingoty ponorené pomocou reťazového dopravníka do chladiacej vody a riadením zaplavovaním a chladením ochladený na požadovanú teplotu. Tento spôsob zabezpečí ochladenie jadra, povrchovú úpravu ingotu a hlavne zníženie teploty pre automatické stohovanie a balenie.

Systém chladenia je navrhnutý pomocou otvorenej chladiacej veže BAC model VT z dôvodu poskytnutia malého priestoru pre jej inštaláciu. Radiálne ventilátory sú poháňané cez asynchrónny motor s účinnosťou IEE 3 a riadený frekvenčným meničom na základe teploty v akumulačnej nádobe. Otvorená chladiaca nádoba je umiestnená na zlievarne ingotu pod úrovňou podlahy z dôvodu požiadavky gravitačného odtoku z vane a chladiacich veží. Čerpadlové zostavy sú umiestnené vedľa nádoby a dopravujú vodu ako do chladiacich veží, tak aj do chladiacich vaní s riadeným zaplavovaním, pomocou hradidla. Pre zabezpečenia kvality vody je inštalovaná úpravňa vody pomocou duplexového katexového zmäkčovača a dávkovacích čerpadiel inhibitora korózia so stabilizátorom tvrdosti a biocidu.