Zdrojom tepla a chladu sa stalo tepelné čerpadlo typu zem-voda IVT PREMIUMLINE EQ E17. Primárnym okruhom tepelného čerpadla sú tri hĺbkové vrty o celkovej hĺbke 300m. Tepelné čerpadlo zabezpečuje nie len vykurovanie a chladenie objektu, ale tiež ohrev TÚV a ohrev bazénovej vody. Vykurovací systém je tvorený podlahovým a stropný systémom, v kúpeľniach doplnený kúpeľňovými vykurovacími telesami.

Chladiaci systém je rozdelený do dvoch okruhov – chladenie vinotéky pomocou fan-coilovej jednotky a chladenie domu pomocou stropného systému (v zime je využívané pre vykurovanie). Je navrhnuté ako tzv. pasívne, kde pre prevádzku tohto systému je spustené len obehové čerpadlo a odobraté teplo sa ukladá do hĺbkových vrtov bez spínania kompresora tepelného čerpadla. Tento systém tak zaručuje investorovi veľmi nízke prevádzkové náklady na chladenie objektu.

Realizáciu previedla naša firma ako kompletnú dodávku – od projektových prác zdroja tepla a chladu, vykurovacieho a chladiaceho systému v dome až po dodávku a montáž vyššie uvedeného vrátane zabezpečenia hĺbkových vrtov. Celková koncepcia investorovi zabezpečuje minimálne prevádzkové náklady na vykurovanie, chladenie, ohrev TÚV i ohrev bazénovej vody vo vnútornom bazéne.