Systém splňuje požiadavky čistoty vzduchu podľa normy ISO 8573.1 třídy 1.4.1. 

Kompresor Gardner Denver ESM 132 s menovitým výkonom motora 132 kW je tiež vybavený spätným ziskom tepla pre ohrev TÚV a vykurovania. Kompresor bol inštalovaný na kľúč – zaistili sme projekt, dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky. Samotná montáž zahrňovala úpravu stávajúceho el. rozvázdača vrátane novej elektroinštalácie, strojného propojenia, vzduchotechnického potrubia s automatickým režimom leto/zima, napojenie spätného zisku tepla a kondenzačné hospodárstvo. 

Dodávka samotného kompresora si vyžiadala výmenu stávajúceho nadradeného riadiaceho systému TAMROTOR MultiPilot 5/8 za nový, moderný nadradený riadiaci systém GD Connect 12, ktorý umožní napojenia a optimalizáciu riadenia všetkých stávajúcích kompresorov a prinesie tak ďalšie energetické úspory.