Elektrárne Opatovice sú predným dodávateľom elektriky a tepla v pardubickom a královohradeckom kraji. Okrem samotnej tepelnej elektrárne prevádzkuje spoločnosť aj záložné zdroje tepla v jej okolí. Elektráreň v Opatovciach nad Labem je v prevádzke od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a postupne prechádzala modernizáciou, aby svojou činnosťou čo najmenej ovplyvňovala životné prostredie. Inštalácia kompresorovej stanice prebiehala v troch etapách.

Veskom dodal do elektrárne funkčný celok kompresorovej stanice vrátane chladenia turbokompresorov, elektroinštaláciu a dve stavebné prístavby budovy. Konečný výkon kompresorovej stanice bude po predaní poslednej etapy 15 000 Nm3 stlačeného vzduchu pri 0,75 Mpa a tlakovom rosnom bode 3 °C.

Montážna časť

Veskom navrhol a namontoval riešenie systému stlačeného vzduchu v kompresorovej stanici. Všetky potrubné rozvody, sacie komory, riadiaci systém kompresorovej stanice pre diaľkové ovládanie a monitoring. Veskom tiež vykonal dodávku a montáž VN (6kV) a NN (0,4 kV) vrátane elektrických rozvádzačov.