Firma DGS je úspešnou zlievarňou odliatkov z hliníkových zliatin, preto sa švajčiarsky majiteľ rozhodol pre rozšírenie kapacity zlievarne a výstavbu novej haly. Kompresorová stanica je umiestnená v energetickej prístavbe novej haly na prvom poschodí.

Kompresorová stanica vo firme DGS bola realizovaná formou „na kľúč“. V prvej fáze bol spracovaný realizačný projekt kompresorovej stanice vrátane podkladov pre ostatné profesie. Ten nadväzoval na projekt pre stavebné povolenie spracovaný firmou PIKAZ Brno. Projekt bol spracovaný na cieľový stav, ktorý bude realizovaný v dvoch etapách. Vlastná dodávka bola prevedená v I. etape a zahrňovala: tri kusy skrutkových kompresorov a potrebné príslušenstvo tj. filtráciu, sušenie, odlučovanie kondenzátu a separáciu oleje z kondenzátu. Následná montáž zahrňovala dodávku materiálu a vlastné montážne práce na potrubných rozvodoch, vzduchotechniku a elektroinštaláciu vrátane elektrického rozvádzača.

Kompresory sú vybavené spätným ziskom tepla tzv. +W modulom, ktorý dodáva do kotolne vodu s max. teplotou +70 °C, ktorá je použitá na ohrev TÚV a vykurovanie. Kompresorová stanica je vybavená riadiacim systémom firmy GD, typ MultiPilot 5/8 a monitorovacím systémom dodaným v spolupráci s firmou Protechmatic.

Okrem montáže kompresorovej stanice naša firma zaisťovala dodávku chladiaceho systému, úpravovne chladiacej vody, zariadenie pre výrobu domineralizovanej vody, z ktorej vznikne po pridaní špeciálneho prípravku tzv. osmózna voda, a ďalej montáž rozvodov stlačeného vzduchu, chladiacej vody, osmóznej vody a vákua vo výrobnej hale.