Vykurovanie resp. chladenie v objekte  so  sebou nesie jasnú požiadavku investora: ušetriť maximálne na prevádzkových nákladoch. Preto sme vyvinuli chladiace moduly VESKOM CM, ktoré umožňujú vykurovať aj chladiť v jednotlivých častiach objektu súčasne, šetria  priestor a urýchľujú inštaláciu celého systému.

Typ tepelného čerpadla zem-voda spoločne s chladiacim modulom je predovšetkým ideálny spôsob, ako v objekte vyhovieť všetkým požiadavkám na vykurovanie a chladenie. Nezanedbateľným faktorom je samozrejme ekologickosť celého riešenia, pomocou ktorej je možné šetriť na prevádzkových nákladoch objektu. A tak čo južná časť budovy si bude žiadať začať chladiť, na severnej strane sa stále môže vykurovať. Zaistiť obidve požiadavky súčasne je pre inštalácie tepelných čerpadiel s chladiacim modulom VESKOM CM samozrejmosť.

Chladiaci modul VESKOM CM je určený ako pre rodinné domy, tak aj pre občianske alebo priemyselné objekty. Užívateľovi objektu prináša zapojením modulu možnosť vykurovať a chladiť za jedny prevádzkové peniaze. V období, keď je väčšia potreba chladu ako tepla, je prebytočne odobrané teplo z budovy pomocou chladiacich modulov ukladané do primárneho okruhu tepelného čerpadla a pomáha tak k rýchlejšej regenerácii hĺbkových vrtov a zvýšeniu vykurovacieho faktoru tepelných čerpadiel.

Zásadnou výhodou inštalácie tepelných čerpadiel s chladiacimi modulmi VESKOM CM je umožnenie súčasného vykurovania a chladenia podľa potrieb jednotlivých častí budovy, a to len jedným zariadením.

Chladiaci modul VESKOM CM je patentovo chránený patentom č. 305815