Vetracie jednotky pre bytové účely i priemyselné použitie zaručujúce príjemný a zdravý vzduch v priestore s rekuperáciou až 95 %.

Rekuperačné vetranie znižuje spotrebu energie až o 50 %, zabraňuje tvorbe plesní a umožňuje voliteľné predhrievanie privádzaného vzduchu v zime a ochladzovanie v lete. V jednotkách je potom možnosť voľby medzi entalpickým výmenníkom pre rekuperáciu a vlhkosť alebo štandardným výmenníkom.

Viac informácii nájdete na stránkach spoločnosti Zehender