Najúspornejší typ tepelného čerpadla, ktorý získava energiu z plochy záhrady, alebo hĺbkového vrtu.

Tepelná čerpadla zem/voda majú najnižšiu spotrebu elektriky a najdlhšiu životnosť. Ich súčasťou je plastové potrubie s nemrznúcou zmesou uložené pod záhradou alebo zapustené do vrtu, pomocou ktorého sa energia zo zeme získava.

Ďalšou výhodou tepelných čerpadiel zem/voda je v porovnaní so systémom vzduch/voda bezhluková a bezúdržbová prevádzka.