Pre chladiace systémy je vždy nutné zaistiť kvalitnú vodu, aby nemohlo dochádzať k zanášaniu a usádzaniu nečistôt.

Používame produkty firmy Earth Resources, ktoré splňujú všetky požiadavky na technologicky použiteľnú vodu. Jedná sa o filtračné systémy, reverznú osmózu, chemické úpravy vody atď. Sú vhodné hlavne pre systémy s chladiacou vežou, kde je potreba dbať na chemickú a biologickú čistotu vody pre väčšiu trvanlivosť zariadení a systému.