Dodávame a prevádzame montáže chladiacich a klimatizačných priemyslových jednotiek a systémov.

Inštalujeme priemyslové kompaktné chladiace a klimatizačné jednotky. Tieto zariadenia následne pripojíme do stávajúcich alebo do nove navrhnutých a namontovaných potrubných rozvodov vrátane za regulovania, zaškolenia údržby na obsluhu zariadenia, spustenie a uvedenie do prevádzky.

Vykonávame kompletné montáže chladiacich a klimatizačných systémov podľa vypracovaného projektu a podľa požiadavky zákazníka. Materiály, ktoré používame, ako zariadenia, armatúry, izolácie, atď., sú dodávané od renomovaných firiem. Podľa želania zákazníka je možné použiť materiál i od iných firiem.

„Naše riešenie je komplexné, preto funguje lepšie."