DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Blatná  – Kompresorová stanica č. 1 (dodávka 1999)

Požadované množstvo stlačeného vzduchu: 2500 m3/hod; pracovný tlak stl. vzduchu u strojov: min. 8 bar; chladiace médium: vzduch; požadovaný počet kompresorov: 4 ks + záloha; požadovaná čistota stlačeného vzduchu: požadovaná čistota stlačeného vzduchu: podľa ISO 8573.1, trieda kvality 2.4.2. ISO 8573.1; kondenzačné hospodárstvo: aut. odvádzača kondenzátu + separátor voda/olej.

Popis inštalácie

Kompresorová stanica je umiestnená v prístavbe skladovej haly a bola realizovaná formou „na kľúč“. Vlastná dodávka zahrňovala štyri ks skrutkových kompresorov firmy Gardner Denver, typ ES 75/10 EANA+W, jeden kompresor ES 55/10 EANA+W a potrebné príslušenstvo, tj. filtrácia, sušenie, odlučovanie kondenzátu a separáciu oleje z kondenzátu. Následná montáž KS zahrňovala dodávku materiálu a vlastné montážne práce potrubných rozvodov, vzduchotechniky a elektroinštalácie vrátane elektrického rozvádzača.  Kompresory sú vybavené spätným ziskom tepla tzv. +W moduly, ktoré ohrievajú cez doskový výmenník 150 kW teplou vodou cca 75 °C celkom 4 kusy zásobníkov TUV. Tie zásobujú TÚV administratívnu budovu a šatne. Kompresorová stanica je vybavená riadiacim systémom firmy GD, typ MultiPilot 5/12.

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Blatná – Kompresorová stanica č. 2 (dodávka 2001-2)

Požadované množstvo stlačeného vzduchu: 1900 m3/hod; pracovný tlak stl. vzduchu u strojov: min. 8 barg; chladiace médium: vzduch; požadovaný počet  kompresorov: 3 ks; požadovaná čistota stlačeného vzduchu: požadovaná čistota stlačeného vzduchu: podľa ISO 8573.1, trieda kvality 2.4.2. ISO 8573.1; kondenzačné hospodárstvo: aut. odvádzača kondenzátu + separátor voda/olej.

Popis inštalácie

Táto kompresorová stanica bola dodaná z dôvodu výstavby novej výrobnej haly a potreby rozšírenia kapacity kompresorovej stanice vrátane napojenia do pôvodného centrálneho rozvodu stlačeného vzduchu. Zariadenie kompresorovej stanice bolo dodané v dvoch etapách s rezervou na dodatočnú inštaláciu tretieho kompresora. Ide o nasledujúce zariadenia: 1x kompresor GD, typ ES 75/10 EANA, 1x vzdušník VSV-11 6,3 m3/10 bar s odvádzačom kondenzátu GDT-T20, 1x kondenzačný sušič MTA, typ DMN 050/A vrátane pred filtru HEF 240 P a separátor kondenzátu GDW 60 a ďalej vzduchotechnické potrubie vrátane prívodu zohriateho vzduchu do haly v zimnom období. 

V druhé etape bol doinštalovaný druhý kompresor ES75/10 s riadiacim systémom GD, typ MiniPilot.

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Strakonice – Kompresorová stanica č. 1 (dodávka 09/2001)

Táto kompresorová stanica bola inštalovaná z dôvodu zaistenia stlačeného vzduchu pre novú výrobnú technológiu v prenajatej a novo zrekonštruovanej hale č. 1 divízie GLASS vo firme ČZ Strakonice. Požadované množstvo stlačeného vzduchu: 450 m3/hod; pracovní tlak stl. vzduchu u strojov: min. 8 barg; chladiace médium: vzduch; požadovaný počet kompresorov: 1 ks + 100 % záloha; požadovaná čistota stlačeného vzduchu: podľa ISO 8573.1, trieda kvality 2.4.2. ISO 8573.1; kondenzačné hospodárstvo: aut. odvádzača kondenzátu + separátor voda/olej.

Popis inštalácie

Kompresorová stanica v hale č. 1 bola realizovaná formou „na kľúč“, tzn. od projektu až po montáž. Vlastná dodávka zahrňovala: 2x kompresor ES 55/10 EANA vrátane protihlukových krytov sania, z toho jeden studená záloha, kondenzačný sušič DE 100, vzdušník VSV-11 4 m3/10 bar a ďalšie príslušenstvo (separátor kondenzátu GDW 30, predfilter HEF 094 P, submikrofilter HEF 094S, viac kompresorový riadiaci systém MiniPilot).

Následná montáž KS zahrňovala dodávku materiálu a vlastné montážne práce potrubných rozvodov, vzduchotechniky a elektroinštalácie vrátane elektrického rozvádzača.  

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Strakonice – Kompresorová stanica č. 2 (dodávka 12/2001)

Tato kompresorová stanica bola nainštalovaná pre novú výrobnú technológiu v hale č. 55 divízia GLASS vo firme ČZ Strakonice. Kapacita kompresorových staníc č. 1 a 2 sa líši, ale pre možnosť zálohovania bola zvolená rovnaká veľkosť kompresorov. Požadované množstvo stlačeného vzduchu: 900 m3/hod; pracovný tlak stl. vzduchu u strojov: min. 8 barg; chladiace médium: vzduch; požadovaný počet kompresorov: 2 ks bez zálohy; požadovaná čistota stlačeného vzduchu: podľa ISO 8573.1, trieda kvality 2.4.2. ISO 8573.1; kondenzačné hospodárstvo: aut. odvádzača kondenzátu + separátor voda/olej.

Popis inštalácie 

Kompresorová stanica v hale č. 55 bola realizovaná rovnako formou „na kľúč“. Dodávka zahrňovala: 2x kompresor ES 55/10 EANA vrátane protihlukových krytov sania (obidva v prevádzke), kondenzačný sušič DE 195, dva vzdušníky VSV-11 2,5 m3/10 bar a ďalšie príslušenstvo (separátor kondenzátu GDW 60, predfilter HEF 150 P, submikrofilter HEF 150 S viac kompresorový riadiaci systém MiniPilot). Následná montáž KS zahrňovala dodávku materiálu a vlastné montážne práce potrubných rozvodov, vzduchotechniky a elektroinštalácie vrátane elektrického rozvádzača.

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Strakonice – Kompresorová stanica č. 3 (dodávka 11/2001)

Táto kompresorová stanica bola inštalovaná z dôvodu zaistenia stlačeného vzduchu pre novú výrobnú technológiu v prenajatej a novo zrekonštruovanej hale divízie LAKOVŇA vo firme ČZ Strakonice. Technické požiadavky na kompresorovú stanicu sú rovnaké ako na kompresorovej stanici č. 1. a jej realizácia bola tiež formou „na kľúč“.

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Strakonice – Kompresorová stanica č. 4 (dodávka 04/2006)

Táto kompresorová stanica bola inštalovaná pre rozšírenie výroby v ďalšej prenajatej hale č. 46 divízia LAKOVŇA vo firme ČZ Strakonice. Požadované množstvo stlačeného vzduchu: 300 m3/hod; pracovný tlak stl. vzduchu u strojov: min. 8 barg; chladiace médium: vzduch; požadovaný počet kompresorov: 1 ks + 100 % záloha; požadovaná čistota stlačeného vzduchu: podľa ISO 8573.1, trieda kvality 1.4.2. ISO 8573.1; kondenzačné hospodárstvo: aut. odvádzača kondenzátu + separátor voda/olej.

Popis inštalácie

Kompresorová stanica v hale č. 46 bola realizovaná rovnako ako predchádzajúca formou „na kľúč“. Vlastná dodávka v hale č. 46 zahrňovala: 2x kompresor ES 37/10 EANA, kondenzačný sušič DE 062, vzdušník VSV-11 1,6 m3/10 bar a ďalšie príslušenstvo (separátor kondenzátu GDW 15, pred filter HEF 030 P, viac kompresorový riadiaci systém MiniPilot). Následná montáž KS zahrňovala dodávku materiálu a vlastné montážne práce potrubných rozvodov, vzduchotechniky a elektroinštalácie vrátane elektrického rozvádzača. 

DURA AUTOMOTIVE CZ, závod Strakonice – Kompresorová stanica č. 5 (dodávka 10/2007)

Táto kompresorová stanica bola inštalovaná s rekonštrukciou bývalej haly CAGIVA pre účely rozšírenia výroby dverových rámčekov.

Popis inštalácie

Dodávka a montáž kompresorovej stanice bola realizovaná v prístavbe haly formou „na kľúč“ vrátane montáže rozvodov stlačeného vzduchu, chladiacej vody a chladiacej stanice. Výroba stlačeného vzduchu je zabezpečená 2 ks kompresorov ESP 37/10.