Ponúkame možnosť odkúpenia použitých chladiacich jednotiek. Všetky zariadenia sú následne otestované a plne funkčné.

Jednotky, ktoré sú odkúpené od zákazníkov z dôvodu dodávky výkonnejšieho zariadenia, sú vždy skontrolované a pripravené k predaju ďalšiemu zákazníkovi za zvýhodnené ceny. Tieto jednotky sa tiež používajú k zapožičaniu.