Ponúkame unikátnu možnosť zapožičania širokého spektra chladiacich jednotiek.

K dispozícii máme k zapožičaniu chladiace jednotky od 3,2 do 180 kW s vlastnou hydraulickou skupinou, ktoré sa skladajú z integrovanej akumulačnej nádrže a obehového čerpadla štandardne do 3 bar. Zariadenie je možné tiež po ukončení zapožičania resp. skúšobnej dobe odkúpiť.

Niekoľko dôvodov pre zapožičanie chladiacej jednotky:

  1. Zaistíme náhradný zdroj chladné vody pri mimoriadnych udalostiach - havária
  2. Nulová počiatočná investícia
  3. Pokryjeme dočasné zvýšenú spotrebu chladu – sezónne chladenie
  4. Zaistíme neobmedzený chod výroby 
  5. Pri oprave chladenia ako náhradný zdroj

Vlastníme skontrolované a pripravené jednotky k prevádzke.

Ako prebieha inštalácia:

  • Zostavíme návrh veľkosti a spôsob zapojenia
  • Zaistíme dopravu zariadenia na miesto
  • Zariadenie napojíme, preškolíme obsluhu a uvedieme do prevádzky
  • Po skončení zapožičania prevedieme demontáž zariadenia a jeho následný odvoz