Free-cooling je systém chladenia pomocou nízkej teploty vonkajšieho vzduchu.

Ak máte potrebu celoročne chladiť technologické zariadenie či priemyselnú výrobu, teda aj pri nízkych vonkajších teplotách, je z hľadiska spotreby elektrickej energie výhodné využiť zariadenie s možnosťou voľného chladenia. Chladná voda je zabezpečená - pomocou vonkajšieho vzduchu a malej spotreby energie ventilátorov -  takmer zadarmo!

Existujú 3 prevádzkové režimy:

1. strojné chladenie: pri teplotách nad 15 °C funguje jednotka s voľným chladením rovnako ako štandardný kompresorový chladič.

2. zmiešané chladenie:  pri teplotách 5 až 15 °C stačí vonkajší vzduch odvádzať len časť tepelnej záťaže. Pri poklese vonkajšej teploty na 15 °C spustí riadenie systém čerpadla voľného chladenia v prípade skladaného, alebo prednastaví trojcestný ventil v prípade kompaktného a voda prechádza tepelnými výmenníkmi vzduch/voda, umiestenými sériovo s výparníkom, čím sa znižuje jeho tepelná záťaž.

3. voľné chladenie: pokiaľ je vonkajšia teplota dostatočne nízka, dokážú tepelné výmenníky vzduch/voda odviesť celú tepelnú záťaž, pričom kompresory nemusia pracovať.

* Spínacia teplota voľného chladenia je závislá na požadovanej výstupnej teplote chladenej kvapaliny.