Kondenzátor pri vodou chladenej jednotke je ochladzovaný sekundárnym vodným okruhom (centrálny alebo špeciálny okruh s vlastným chladičom).

Výborné riešenie tam, kde je centrálny chladiaci vodný okruh už vybudovaný alebo pri problémoch s miestom či umiestnením pre vonkajšiu, vzduchom chladenú jednotku.