Vykonávame merania a analýzy pre optimalizáciu chladiacich systémov.

Najvhodnejší návrh chladiaceho systému vám dokážeme zostaviť s potrebnou znalosťou kvalitných vstupných informácii, akými sú teplota nosného média, prietočné množstvo, atd. Akékoľvek vstupné dáta si zistíme sami pomocou špičkového technického vybavenia. Disponujeme zariadeniami pre ultrazvukové merania prietoku v akomkoľvek potrubí. Nie je teda treba mechanicky vkladať prietokomery do potrubného systému, naše meranie je rýchle a nenaruší beh zariadenia.

Špecializujeme sa na:

  • meranie prietoku kvapalín
  • zistenie chladiacich/tepelných výkonov technológie
  • analýzu chladivových okruhov
  • detekcie úniku chladiva
  • analýzu elektrickej siete

„Naše riešenie je komplexné, preto funguje lepšie."