Spôsob chladenia, kde ako zdroj chladu sa využíva okolité vzduch ochladzujúci kvapalinu v rebrovke.

Okrem ochrany životného prostredia prináša niekoľkonásobné úspory v porovnaní s prevádzkou štandardného chladiča s kompresorovým okruhom.