Jedná sa o najobľúbenejšie kompresorové chladenie, kde ventilátorom nasávaný okolitý vzduch ochladzuje rebrovku kondenzátora, v ktorej chladivo kondenzuje.

Takto vybavené zariadenie funguje samostatne bez nutnosti pripojenia na sekundárny okruh pre chladenie kondenzačnej strany a tvorí  tak kompaktný celok. Z dôvodu úspory nákladov, času inštalácie a požiadavky na priestor sa preto jedná o najčastejšiu inštaláciu.