Ponúkame možnosť odkúpenia použitých kompresorov.

Jednotky, ktoré sú odkúpené od zákazníkov z dôvodu nepotrebnosti či dodávky výkonnejšieho zariadenia, sú vždy skontrolované a pripravené k predaju ďalšiemu zákazníkovi za zvýhodnené ceny. Tieto jednotky sa tiež používajú k zapožičaniu.