Ponúkame meraciu techniku pre zisťovanie prevádzkových stavov kompresorov, sušičov, filtrov a parametrov stlačeného vzduchu.

Namerané výsledky je možné využiť napr. pre dimenzovanie nových kompresorov, rozvodov atď. Nevhodné navrhnutá nová technológia a jej inštalácia, môže mať vplyv na zvýšené prevádzkové náklady.

  • Sonda prietoku a spotreby vzduchu CS INSTRUMENTS
  • METPOINT OCV – monitoring olejových par
  • Monitoring vlhkosti a tlakového rosného bodu (TRB) stlačeného vzduchu
  • Komplexný monitoring kompresorovej stanice
  • Prenosný monitoring pre údržbu a servis
  • Detektor úniku vzduchu Leak Detect