Ponúkame spracovanie auditu technológie stlačeného vzduchu resp. kompresorovej stanice a vykonanie jednotlivých druhov meraní zameraných na dielčiu problematiku.

  • Audit systému stlačeného vzduchu (meranie prietoku stlačeného vzduchu po dohodnutú dobu, vrátane monitorovania systémového tlaku, teploty okolia, teploty stlačeného vzduchu, podobne)
  • Meranie prietoku stlačeného vzduchu
  • Meranie spotreby elektrickej energie jednotlivých zariadení
  • Meranie tlakového rosného bodu
  • Meranie úniku stlačeného vzduchu, vrátane lokalizácie netesností 
  • Meranie vibrácií ložísk
  • Meranie stavu elektrickej siete prostredníctvom Analyzátora siete

Namerané výsledky je možné využiť napr. pre dimenzovanie nových kompresorov, rozvodov, apod. Nevhodné navrhnuté nové technológie a ich inštalácia môže mať vplyv na zvýšené prevádzkové náklady.

„Naše riešenie je komplexné, preto funguje lepšie."