Rovnako ako elektrika a stlačený vzduch je vákuum používané pre najrôznejšie priemyslové spracovanie a využívané v rade technologických procesov.

Za všetky môžeme uviesť napríklad tvarovanie hliníkových plechoviek, odsávanie vzduchu a vodnej páry pri výrobe cestovín, výroba sklenených fliaš, atď.

Ponúkame vákuové vývevy od týchto firiem:

  • Vákuové vývevy PNEUMOFORE
  • Vákuové vývevy  Gardner Denver – Elmo Rietschle