Lamelové kompresory a vývevy s plynulým chodom, nízkymi nárokmi na údržbu a dlhou životnosťou.

Výhody lamelových kompresorov a vývev:

 • jednoduché zariadenie, ktoré vás prekvapí plynulým chodom
 • nízke nároky na údržbu a dlhé intervaly medzi servismi
 • tok vzduchu je kľudný, nemusíte sa tak obávať hlučnosti a nepríjemných pulzácii
 • dlhá životnosť

Ako toto zariadenie pracuje?

V statore, teda kruhovom valci, rotuje excentricky vložený rotor s pozdĺžnymi drážkami. Tieto drážky slúžia k pohybu lamiel, a vytvára tak jednotlivé komory, v ktorých následne dochádza k stláčaniu.

Lamelové kompresory je možné využiť ako:

 • baliace stroje a zariadenia
 • polygrafické stroje a zariadenia
 • zdroj vzduchu pre aktivačné čistiarne odpadových vôd
 • pre zaistenie liahne rýb 
 • v galvanických kúpeľoch
 • zdroj vákua pre vákuovú manipuláciu
 • lakovne
 • bežné využitie stlačeného vzduchu