Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie kompresorových staníc stlačeného vzduchu.

Naša ponuka je pre široké spektrum priemyslových podnikov a obsahuje nasledujúce časti (podľa požiadavky zákazníka):

  1. Časť technológie kompresorovej stanice: návrh jednotlivých kompresorov, sušičov a príslušenstva, ich pôdorysné rozmiestnenie a návrh prepojovacieho potrubia.
  2. Časť vzduchotechnika: návrh odvodu otepleného chladiaceho vzduchu, filtrácia privádzajúceho nasávaného vzduchu do kompresorovej stanice a spätného využitia odpadného tepla.
  3. Časť chladenie: návrh chladiaceho okruhu vrátane rozvodov chladiacej vody pre jednotlivé zariadenia.
  4. Časť elektro: návrh elektrorozvádzača a elektromotorických rozvodov
  5. Časť MaR: návrh ovládania kompresorovej stanici vrátane signalizácie servisných požiadaviek alarmov, atď.
  6. Časť vykurovania zo spätným využitím odpadného tepla k ohrevu TÚV alebo vykurovanie, vrátane ekonomickej a ekologickej správy.
  7. Stavební časť: stavba nového objektu, stavebné úpravy stávajúcich priestorov vrátane vetrania, osvetlenia, atď.
  8. Návrhy prevádzkových poriadkov kompresorových staníc

V prípade, že sme oslovený k realizácii a nie je spracovaný samostatný projekt, naše projekčné oddelenie vypracuje komplexnú projektovú dokumentáciu príslušnej kompresorovej stanice stlačeného vzduchu, ktorá obsahuje jednotlivé časti podľa dohody a požiadaviek zákazníka.

„Naše riešenie je komplexné, preto funguje lepšie."