Piestové kompresory patria do kategórie univerzálnych i efektívnych kompresorov, ktoré sú vhodné hlavne  pre menšie prevádzky.

Pri porovnaní so skrutkovým kompresorom má jednoduchšiu konštrukciu aj údržbu, ďalej je finančne menej náročný. Jedná sa o hlučnejší kompresor, čo však kompenzuje jeho využívanie v prerušovanej prevádzke. Je ideálny pre menšie dielne alebo do domácností.

Pri tomto type kompresoru sa pohybuje piest vo valci smerom dopredu pomocou ojnice a kľukového  hriadeľu. U jednočinného piestu je využívaná jedna strana piestu, pokiaľ prenáša silu obidve strany, ide o dvojčinný piest.

Ponúkame piestové kompresory od týchto firiem:

  • Piestové kompresory  SCHNEIDER-BOHEMIA
  • Piestové kompresory  REMEZA (kvalitné piestové kompresory výhradne s liatinovým agregátom)
  • Piestové kompresory  FIAC