Pri dodávke technológie ponúkame možnosť realizácie kompresorových staníc na kľúč.

Realizácia na kľúč zahrňuje:

 • Projekčnú a konzultačnú činnosť
 • Dodávka montážneho materiálu pre kompresorovú stanicu
 • Montáž kompresorov a príslušenstva
 • Pripojenie zariadení na tlakový rozvod, vrátane úpravy rozvodov a zvodov
 • Možnosť prevedenia potrubných rozvodov v požadovanom materiále
 • Pripojenie na elektro sieť vrátane dodávky elektro rozvádzačov
 • Odvod kondenzátu a separácie oleja
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre odvod odpadného tepla z kompresorov
 • Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na saní kompresorovej stanice
 • Dodávka a montáž tepelných výmenníkov olej/voda pre spätné využitie tepla z kompresorov
 • Prevedenie skúšky tesnosti a tlakové skúšky podľa STN
 • Revíziu rozvodov tlakového vzduchu
 • Revíziu elektro

„Naše riešenie je komplexné, preto funguje lepšie."